Quy Y Tam Bảo – Điểm khởi đầu mang tính giác ngộ dưới giáo lý đạo Phật

207

Phật Pháp hướng con người đến ánh sáng của “chân – thiện – mỹ”, giúp chúng ta sống tốt đời đẹp đạo. Quy y chính là sự gieo duyên của con người đối với đạo Phật, là bước khởi đầu mang tính định hướng từ một “Phật tử cảm tính” thành “Phật tử đúng pháp”.

Tuy nhiên, thuật ngữ này còn khá mới lạ đối với nhiều người. Những khái niệm như “Quy y là gì, ý nghĩa của Quy y thế nào, những điều lưu ý về Quy y…” vẫn khiến nhiều người băn khoăn, khó hiểu. Do vậy trong bài viết này, Hatchia247 sẽ giải đáp những thắc mắc đó để độc giả dễ theo dõi.

Quy y là gì?

Trên phương diện chữ nghĩa, “Quy” có nghĩa là quay về hoặc hồi chuyển. “Y” là nương tựa hoặc dựa vào. Do vậy những hành vi hồi chuyển tâm thức, nương tựa và dựa dẫm về lòng tin tưởng đều có thể gọi là “Quy y”.

Ở khía cạnh khác, thuật ngữ này có thể hiểu thông qua hình tượng đức Phật – Người đã giác ngộ, chấm dứt khổ đau và giải thoát luân hồi sinh tử. Do vậy những người muốn hồi chuyển nhận thức, tạo dựng một đời sống an bình thì nương nhờ giáo lý đạo Phật và lấy quy y Tam Bảo làm nền tảng.

Quy y chính là bước chân cảm ngộ đầu tiên của một người dưới ánh sáng Phật Pháp. Những người mang tâm thức tín ngưỡng đơn thuần, sau một thời gian tu tập đưa bản thân nương tựa vào ba ngôi báu tương ứng với ba đức tính sáng suốt là Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Sangha).

Phật tử sau khi phát nguyện trước Tam Bảo phải luôn trau dồi đạo đức bằng cách phát nguyện thọ trì năm giới cấm (không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say nghiện) để tránh cho bản thân khỏi ác nghiệp.

1/ Ý nghĩa của Quy y

Thực tế, khuynh hướng của Quy y bắt đầu từ Quy y Tam Bảo, tin tưởng và dựa dẫm vào Tam Bảo để khởi phát tâm thức và dẫn đường cho mình đến với con đường giải thoát hướng về Niết Bàn. Mục đích của việc quy y Tam Bảo chính là việc cầu tìm sự hiển bày Phật Tánh, dẹp bỏ đi những thành kiến cố hữu và học đạo giải thoát.

Quy y Tam Bảo vừa là nghi tức vừa là nội tâm. Khi Quy y Tam Bảo miệng phải đọc, thân phải lễ và tâm phải nghĩ. Nội tâm con người phải lãnh thọ giới pháp Quy y (giới thể), giới thể cần phải do bậc Thầy xuất gia truyền trao, đó mới chính là sự truyền thừa của hệ thống Pháp phái.

Quy y Tam Bảo là bước khởi đầu trong quá trình học Phật Pháp và là nền tảng cản bản để học các giới pháp. Đệ tử nhà Phật lấy việc thọ giới mà phân cấp bậc, quy y Tam Bảo là việc căn bản nhất tiếp theo mới đến thọ Ngũ giới, Tám giới, Mười giới, Tỳ kheo giới, Bồ tát giới.

2/ Nghi lễ Quy y là gì?

Có thể hiểu nghi lễ Quy y chính là nghi thức căn bản mà mỗi Phật tử phải làm để nương nhờ lòng tin và tâm thức của mình nơi đạo Phật. Pháp danh của Phật tử sẽ do nhà chùa nơi họ làm lễ Quy y đặt. Trong trường hợp đã có Pháp danh mà chưa làm lễ Quy y thì cần thiết phải làm, có thể đến bất cứ chùa nào để đăng ký.

Nhưng trước hết, bất kỳ ai muốn Quy y đều phải tự thân mình tìm hiểu và cảm thức được giá trị cao đẹp của Đạo Phật rồi tự nguyện nương tựa và thực hành theo. Chỉ khi ấy, tín đồ Phật Pháp đó mới chính thức thành một Phật tử đúng pháp.

Người chưa Quy y Tam Bảo vẫn có thể xưng là tín đồ Phật giáo mà chúng ta không thể phủ nhận sự tín ngưỡng của họ. Mặc dù vậy, họ chỉ có thể coi là một phật tử cảm tính, phật tử tín ngưỡng. Chỉ có Quy y trước Tam Bảo mới trở thành Phật tử đúng pháp và sẵn sàng tin theo ánh sáng và giáo lý đạo Phật.

Nghi lễ Quy y trong chùa gồm các nghi thức: Niêm hương, Bạch Phật, Tán hương Cúng dường và Đảnh lễ Tam bảo… Trong buổi lễ quy y, phát nguyện “quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng” là quan trọng nhất. Nếu đối diện trước Tam bảo, tín đồ đó thành tâm phát nguyện, nói lên được ba điều này thì sẽ chính thức trở thành phật tử.

Sau khi Quy y Tam Bảo, bổn sư sẽ trao truyền 5 giới và tùy tâm của mỗi người mà tự phát nguyện nhận lãnh, tuân thủ trong đời sống hàng ngày. Sau một thời gian tu tập, nếu Phật tử cảm nhận đã thực hành trọn vẹn những điều Phật dạy thì có thể phát tâm cầu thọ giới Bồ Tát.

Mỗi bước tu tập của Phật tử cần thời gian để lãnh ngộ và thực hành, tùy thuộc vào nhân duyên của họ với đạo Phật. Do đó, Phật tử không nên gò ép hay đốt cháy giai đoạn khi chưa đủ duyên.

Tuy nhiên, thuật ngữ này còn khá mới lạ đối với nhiều người. Những khái niệm như “Quy y là gì, ý nghĩa của Quy y thế nào, những điều lưu ý về Quy y...” vẫn khiến nhiều người băn khoăn, khó hiểu. Do vậy trong bài viết này, Hatchia247 sẽ giải đáp những thắc mắc đó để độc giả dễ theo dõi.

3/ Những lưu ý về Quy y Tam Bảo

Quy y là để giác ngộ đạo đức, không phải để mang lợi lộc về cho bản thân, đó là lòng ích kỷ, sa vào vòng xoáy sân si. Quy y cũng không bắt buộc phải thường xuyên vào chùa, đọc kinh, gõ mõ, phải ăn chay hoàn toàn và bỏ hết những việc trên thế gian. Đó là cách hiểu vô cùng sai lầm của một bộ phận người thiếu hiểu biết.

Quy y Tam Bảo là việc làm tốt đẹp mà mỗi người hướng Phật nên làm, giúp Phật tử gần gũi với những sinh hoạt nhà chùa để hướng đến Phật pháp dễ dàng hơn. Đồng thời, đây là việc học cách an yên, lạc quan trong cuộc đời chứ không van xin cầu cạnh. Do đó cần hiểu rõ ý nghĩa của Quy y Tam Bảo để không có cái nhìn sai lệch.

Quy y rồi có kết hôn được không?

Không ít người hiểu sai, trần tục hóa khái niệm Quy y Tam Bảo, do vậy vô tình khiến lễ này trở nên sai lạc ngay từ tâm thức. Nhiều người cho rằng “Quy y rồi thì không thể kết hôn”, nhưng đó là quan niệm hết sức sai lầm.

Đệ tử Phật thường được phân chia thành hai hạng, xuất gia và tại gia. Người xuất gia thường sống ở chùa, không lập gia đình. Còn Phật tử tại gia sau khi Quy y thì vẫn có thể xây dựng gia đình, tạo dựng sự nghiệp như mọi người.

Sau khi Quy y, Phật tử nên phát tâm thờ Phật, mỗi tháng thực hành ăn chay ít nhất hai ngày, đi lễ chùa vào các ngày 14-15 và 30-1 âm lịch. Bên cạnh đó, trong đời sống hàng ngày những Phật tử nên phát nguyện vun đắp nhân cách, thọ trì năm giới cấm và sống theo giáo lý Đức Phật.

Bạn đang đọc bài viết Quy Y Tam Bảo – Điểm khởi đầu mang tính giác ngộ dưới giáo lý đạo Phật tại chuyên mục Hỏi Đáp, trên website Hạt Chia 247